10
Jul

Skrotningspræmieordningen lukker

Miljøstyrelsen lukker nu skrotningspræmieordningen for gamle brændeovne. Siden februar 2019 har du kunnet få 2.000 skattefri kroner for at pille din gamle brændeovn ned, og det har så mange gjort, at den samlede pulje på 46 mio. kr. nu er brugt op. Heldigvis har mange brugt præmien til at investere i en ny og meget mere miljøvenlig brændeovn.

Kampagnen fra Miljøstyrelsen har haft sigte på at få de ældste og mest forurenende ovne taget ud af brug. En gammel brændeovn har et partikeludslip, der typisk er 5-6 gange højere end en ny ovn, der overholder alle grænseværdier for partikeludslip. Derfor kan du med en ny brændeovn hygge dig og samtidig tage hensyn til miljøet.