14
Jan

Brændeovnen fra før 2003 skal udskiftes, når boligen skifter ejer

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov, der pålægger købere af helårsboliger og sommerhuse at udskifte ejendommens brændeovn, hvis den er fra før 2003. Loven sigter mod at reducere forureningen fra de ældste brændeovne, der kan være markant større end fra en ny brændeovn:

”Vi skal have renere luft både i byerne og på villavejene i hele landet. Det er derfor, vi skal have udskiftet eller skrottet de gamle brændeovne, der udleder op mod fem gange så mange partikler som de nyere modeller. Og det giver god mening at gøre det i forbindelse med et boligkøb, hvor man alligevel ofte forbedrer boligen. En stor del af luftforureningen kommer fra udlandet, så tiltag i Danmark løser ikke hele problemet på én gang, men loven er et greb til at tage fat på det store problem med luftforurening,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Er brændeovnsejeren i tvivl om ovnens alder, kan boligejeren vælge at indhente en erklæring fra skorstensfejeren om, hvor gammel brændeovnen er. Erklæringen fra skorstensfejeren skal derefter sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej. Boligejeren kan naturligvis også vælge at udskifte brændeovnen til en ny model med lavere forurening for en sikkerheds skyld uden en erklæring fra skorstensfejeren.

De nye regler træder i kraft fra 1. april 2021. Den nybagte husejer har 12 måneder til at udskifte eller skrotte den gamle brændeovn.

Læs om udmeldingen fra Miljøministeriet her >