Installation


Installation af brændeovne er underlagt en helt særlig lovgivning i Brændeovnsbekendtgørelsen

Brændeovnen skal altid installeres i henhold til gældende lovgivning. Kontakt din skorstensfejer, hvis du ønsker indledende rådgivning. Ved endelig rådgivning og installering bør du altid kontakte din lokale pejsebutik. Du finder din lokale pejsebutik ved at klikke her >

Foretag aldrig selv ændringer i brændeovnens tekniske funktioner, og følg altid forhandlerens og skorstensfejerens anvisninger. Uautoriserede ændringer eller fejl i opstillingen kan medføre risiko ved brug af brændeovnen og forringe fyringsøkonomien. Bemærk desuden, at sådanne ændringer medfører bortfald af garantien på brændeovnen.