15
Jun

Ny lov træder i kraft 1. august 2021 og forpligter boligkøbere til at tjekke brændeovn

Fra den 1. august 2021 skal boligkøbere oplyse, om der står en brændeovn eller en pejseindsats i den bolig, de køber. Oplysningen skal ske i forbindelse med tinglysningen af skødet og skal foregå digitalt.

Efter indberetningen modtager boligkøber et brev fra Miljøstyrelsen i sin e-boks. Brevet indeholder yderligere information om mulighederne for at dokumentere alderen på ovnen samt fristen for at gøre dette.

Boligkøbere skal tage stilling til, om ovnen skal skiftes eller skrottes

Er ovnen produceret før 2003, bliver det fra den 1. august 2021 lovpligtigt at udskifte eller skrotte brændeovnen/pejseindsatsen. Det skyldes, at gamle brændeovne forurener op til fem gange så meget som moderne ovne.

Boligkøbere har 12 måneder fra overtagelsen af boligen til at gøre dette. Fristen for at indberette digitalt til Miljøstyrelsen er ligeledes inden for 12 måneder. 

Det estimeres, at der er i omegnen af 700.000 brændeovne i Danmark. Heraf skønnes 260.000 at være produceret før 2003.

Forpligtelsen til udskiftning eller skrotning af ovnen påhviler ene og alene køber. Sælger kan dog være en stor hjælp i processen ved at finde dokumenter på ovnen frem til køber.

Få mere info

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Gå til loven om ejerskifteordning og udkastet til bekendtgørelsen

Vær opmærksom på, at visse brændeovne ikke er omfattet af ordningen*