27
Jan

Sådan skåner du miljøet som brændeovnsbruger

Med en række konkrete tiltag kan du skåne miljøet, når du tænder op i din brændeovn. Har du en brændeovn fra før 1988, kan du som det første udskifte den med en nyere model. En gammel brændeovn udleder nemlig 5-6 gange så mange partikler som en moderne brændeovn. Det sparer dig desuden for 25% brænde, hvis du skifter til en ny, effektiv brændeovn. 

 

Hvad du kan gøre helt konkret, når du fyrer op i din brændeovn, giver vi dig her nogle råd til: 

 

  • Tænd op fra toppen. Læg et par lidt større brændestykker i bunden med mindre, tynde pinde stablet ovenpå. Tænd i toppen og lad flammerne arbejde sig ned i bålet med god tilførsel af luft. Det kan reducere røgudvikling og partikeludslip. 
  • Brug kun rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Det giver dig også en dårlig fyringsøkonomi.
  • Køb kvalitetsbrænde og opbevar det under tag, før du fyrer med det. Træet er klar til ovnen, når vandindholdet er under 18%. Du kan måle fugtigheden med en måler, som du kan købe i et pejsecenter eller byggemarked. 
  • Sørg for, at der hele tiden er rigelig luft til forbrændingen. Skru ned for luftdysen, når ilden har godt fat i alle brændestykker. Flammerne må aldrig blive rødlige og sodende.
  • Gå ud og kig på røgen, der kommer op fra din skorsten. Røgen skal være næsten usynlig. Er røgen mørk og lugter grimt, er der noget, du gør forkert. Kontakt din skorstensfejermester.

 

Husk i øvrigt, at brændefyring er en CO2-neutral og vedvarende energiform, bl.a. fordi, vi i vesten har tilvækst af skov.

 

Kilder:

Miljøstyrelsen

Teknologisk Institut

DAPO – Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne