Fyr Fornuftigt


Man kan sagtens nyde livet med sin brændeovn og samtidig have god samvittighed over for miljøet.
Som brændeovnsbruger er der nemlig meget, du selv kan gøre for at tage hensyn til omgivelserne og skåne miljøet. Og det er nemt at fyre rigtigt i en moderne brændeovn, hvor du kan se flammerne og sikre, at der hele tiden sker en ren forbrænding.

Følg de enkle råd om fornuftig fyring:

  • Tænd op fra toppen. Læg et par lidt større brændestykker i bunden af ovnens brændkammer med mindre, tynde pinde stablet ovenpå. Tænd i toppen og lad flammerne arbejde sig ned i bålet med god tilførsel af luft. Det reducerer røgudviklingen og partikeludslippet i optændingsfasen.
  • Brug kun rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Det giver også en dårlig fyringsøkonomi. Fyr aldrig med malet eller imprægneret træ eller andre former for affaldstræ.
  • Sørg for rigelig luft til forbrændingen. Skru først ned for luftdysen, når ilden har godt fat i alle brændestykker. Flammerne må aldrig blive rødlige og sodende.
  • Læg et eller to nye brændestykker på, når bålet næsten er brændt ned og ovnen stadig har et godt glødelag. Lad flammerne få godt fat i brændet, før du eventuelt skruer lidt ned for lufttilførselen igen.
  • Gå ud og tjek. Røgen fra din skorsten skal være næsten usynlig. Er røgen mørk og lugter grimt, gør du noget forkert. Spørg din skorstensfejermester.

  • Følger du de enkle råd, kan du fyre og hygge dig med god samvittighed. Både når det gælder miljøet og hvad angår klimaet. Brænde er nemlig både en CO2-neutral og en vedvarende energikilde i vores del af verden, hvor vi har konstant tilvækst af skov.