8
Nov

Fup og fakta om brændeovne

Miljødebatten summer af påstande om brændeovne og luftforurening. Her får du nogle af de mest udbredte misforståelser – og vores forklaring:

 

Brændeovne bliver snart forbudt

Forkert. Lovgivningen giver ikke mulighed for at forbyde de brændeovne, der er opstillet. Det ville være ekspropriation. Den nye regering vil arbejde for at reducere antallet af gamle brændeovne, men det sker bl.a. ved at give en skrotningspræmie til dem, der udskifter deres gamle brændeovn – gerne med en ny.

 

Der kommer afgift på brændeovne

Forkert. Ingen regering har stillet forslag om afgift på brændeovne, og afgifter indgår heller ikke i den nye regerings planer.

 

Brændeovne forbydes der, hvor der er fjernvarme

Forkert. Forslaget har været stillet af enkeltmedlemmer af Enhedslisten og SF. Men forslaget vil aldrig kunne samle flertal i Folketinget.

 

Brændeovne bliver forbudt i København

Forkert. Københavns overborgmester har tidligere foreslået et forbud. Men loven giver ikke en kommune mulighed for at udstede et forbud. Den afgørelse ligger i Folketinget.

 

Brændeovne står for 70% af partikelforureningen

Forkert. Danske brændeovne står ifølge modelberegninger for 70 % af de partikler, der kommer fra danske kilder, og det er helt andre tal. Brændeovnene tegner sig højst for 10 % af de partikler, der er i luften. Mere end 80 % af den samlede luftforurening kommer hertil fra udlandet.

 

Brændeovne forurener lige så meget som bilerne

Forkert. Brændeovne og biler udleder formentlige lige mange partikler. Men den samlede forurening fra bilerne er langt større, når man tæller NoX’er m.v. fra bilers udstødning med.

 

Brændefyring er skadelig for klimaet

Forkert. Det forholder sig lige omvendt. Brændefyring er CO2-neutralt og kan hjælpe Danmark med at reducere vores udslip af CO2 til atmosfæren.

 

Alle brændeovne sviner

Forkert. En moderne brændeovn udleder 70 % færre partikler, end en tilsvarende ny ovn gjorde i 2005, viser Miljøstyrelsens målinger. Moderne brændeovne brænder rent og udleder langt under lovens grænser for partikeludslip. 

 

Dioxin gør brænderøg farlig

Forkert. Forbrænding af træ udleder dioxin fra de salte, der er optaget i træet. Men det er i så små mængder, at selv Miljøstyrelsen siger, det ikke har væsentlig sundhedsmæssig betydning. Vi mennesker får langt det største indtag af dioxin fra stegte og røgede fødevarer samt fra fisk.