Udtalelse 2

”Samlet har vi specialbutikker i Danske Pejsebutikkers Brancheforening en enorm ekspertise. Både når det gælder det håndværksmæssige omkring installation af ovne, montering af skorstene m.v. men også, når forbrugerne skal rådgives om valg af ovn og om, hvordan de tager hensyn til miljøet og deres naboer, når de fyrer”.