Udtalelse 3

”Danske Pejsebutikkers Brancheforening giver også min forretning en stemme i dialogen med myndigheder og med det politiske system. Det er vigtigt i en tid, hvor miljø og klima står højt på den offentlige dagsorden.”